Công ty Huy Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HUY VIỆT NAM. (Món Huế, Phở Hùng, Cơm cháy, Trà sữa …)

  • Triển khai cho toàn bộ Công ty, các Chi nhánh và các điểm bán hàng (108 Điểm).
  • Sản phẩm triển khai: Phần mềm M-Invoice
  • Desktop / Webform Application: C# và SQL Server
  • Kết nối với Phần mềm bán hàng iPos.
  • Mô hình kết nối: Sử dụng Database trung gian / API Restful
  • Số lượng hóa đơn: > 1.000 hóa đơn / 1 ngày.

Các thương hiệu mà HUY VIỆT NAM sở hữu

Các khách hàng tiêu biểu trong lĩnh vực F&B

Chuỗi Nhà Hàng Phổ Đình
Chuỗi Nhà hàng 3AE
Chuỗi Nhà hàng Takahiro
Chuỗi Nhà hàng Nhất Cháo