BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tải báo giá chi tiết để nắm rõ thông tin và nhiều gói cước
ưu đãi cho doanh nghiệp.

Dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử

Phí khởi tạo: 1.200.000VNĐ

1.300đ/hóa đơn
MEIR-300
Gói 300 hóa đơn
390.000
VNĐ/Gói
980đ/hóa đơn
MEIR-500
Gói 500 hóa đơn
490.000
VNĐ/Gói
790đ/hóa đơn
MEIR-1.000
Gói 1.000 hóa đơn
790.000
VNĐ/Gói
595đ/hóa đơn
MEIR-2.000
Gói 2.000 hóa đơn
1.190.000
VNĐ/Gói
478đ/hóa đơn
MEIR-5.000
Gói 5.000 hóa đơn
2.390.000
VNĐ/Gói
389đ/hóa đơn
MEIR-10.000
Gói 10.000 hóa đơn
3.890.000
VNĐ/Gói
300đ/hóa đơn
MEIR-100.000
Gói 100.000 hóa đơn
30.000.000
VNĐ/Gói
300đ/hóa đơn
MEIR-100.000
Gói 100.000 hóa đơn
30.000.000
VNĐ/Gói

Phí khởi tạo: 1.200.000VNĐ

1.300đ/hóa đơn
MEIR-300
Gói 300 hóa đơn
390.000
VNĐ/Gói
980đ/hóa đơn
MEIR-500
Gói 500 hóa đơn
490.000
VNĐ/Gói
790đ/hóa đơn
MEIR-1.000
Gói 1.000 hóa đơn
790.000
VNĐ/Gói
595đ/hóa đơn
MEIR-2.000
Gói 2.000 hóa đơn
1.190.000
VNĐ/Gói
478đ/hóa đơn
MEIR-5.000
Gói 5.000 hóa đơn
2.390.000
VNĐ/Gói
389đ/hóa đơn
MEIR-10.000
Gói 10.000 hóa đơn
3.890.000
VNĐ/Gói
300đ/hóa đơn
MEIR-100.000
Gói 100.000 hóa đơn
30.000.000
VNĐ/Gói