1. Phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice giải pháp giúp DN xuất hóa đơn, vé điện tử, biên lai điện tử, chứng từ khấu trừ TNCN điện tử, hệ thống tích hợp với hơn 70 phần mềm quản trị Doanh nghiệp.
  2. Phần mềm quản lý hóa đơn SMI là giải pháp quản lý hóa đơn đầu vào của Doanh nghiệp, tổng hợp toàn bộ các hóa đơn đầu ra của Doanh nghiệp nếu sử dụng nhiều nhà cung cấp hoặc nhiều loại chứng từ. Giải pháp kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, kiểm tra tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp.  Tích hợp với các hệ thống phần mềm kế toán để tự động hạch toán.
  3. Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử mBHXH là giải pháp quản lý kê khai và nộp hồ sơ đến BHXH Việt Nam, giải pháp thuận tiện và dễ sử dụng ở bất kỳ đâu giúp DN kê khai BHXH hiệu quả.
  4. Phần mềm Hợp đồng điện tử mContract là giải pháp quản lý, lưu trữ các giấy từ của Doanh nghiệp, số hóa các quy trình giấy hiện nay của Doanh nghiệp.
  5. Chữ ký số M-Invoice: M-Invoice là nhà Phân phối CKS cấp cao của các nhà mạng. Ngoài CKS USB Token, M-Invoice cũng phát triển các giải pháp Ký số không sử dụng USB và Ký số từ xa theo tiêu chuẩn. Ứng dụng cho các nhu cầu ký hóa đơn điện tử , Chứng từ hợp đồng điện tử, khai thuế, khai hải quan….

* Tổng đài hỗ trợ đăng kí: 0901 80 16 18 – Ext: 1

Bạn có muốn xem trước demo M-invoice?                                           

 0901 80 16 18

 Đường tới M-Invoice